Adresy finančních úřadů:                          

    http://www.financni-urad.info/ 

Portál podnikatelů:                                        

    http://www.businessinfo.cz/cz/ 

Okresní správa sociálního zabezpečení:  

   http://www.cssz.cz/ 

Zákony, finance, právo:                         

   http://business.center.cz/ 

Stránky ministerstva financí:                      

   http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/    

Evropský portál pro malé podniky:       

   http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_cs.htm 

Česká národní banka:           

   http://www.cnb.cz/cs/index.html 

ucto-easy.cz | správa obsahu | webczech 2010